การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย

  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย 1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับวิถีไทย กรวรรณ สังขกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรม “การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเส้นทาง R3A รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมณีนาราคร

Read more